Foreldreråd og samarbeidsutvalg i barnehagen

SU  for Gammelstua friluftsbarnehage 2019/2020


Tonje Randeberg - foreldre representant

Vilde Holm- foreldre representant

Julie Skogmo- ansatte representant 

Trine Hammer - ansatte representant 

Kine L Lund - referent

 

 

https://www.fubhg.no/

 

Har dere saker som ønskes tatt opp i SU, ta kontakt med SU representantene 

I foreldrerådet sitter alle dere foreldre som har barn i Gammelstua friluftsbarnehage.