Forventinger fra barnehagen

FORVENTINGER FRA BARNEHAGEN

 

v  Gi alltid beskjed hvis barnet ikke kommer til barnehagen.

v Når det gjelder sykdom hos barna og allmentilstanden er dårlig tenker vi først og fremst på å ivareta barnets beste og handler ut ifra det. 

v  Følg opp informasjon som blir gidd av barnehagen.

v  Ta deg tid når du henter og leverer. Vis interesse for barnet, barnets venner og det vi gjør.

v  Snakk positivt om andre barn/foreldre til barnet ditt.

v  Gi beskjed dersom det er endring i livssituasjon

v  Møtopp på foreldremøter, årsmøte og samtaler.

v  STOPP bilen når du leverer/henter.

v  Ha nok klær tilgjengelig.