Styret

Vi er en foreldredrevet barnehage: det vil si at det er foreldre som er drivere av barnehagen. Har dere saker som ønskes tatt opp, send til styrets leder.