Styret

Vi er en foreldredrevet barnehage: det vil si at det er foreldre som er drivere av barnehagen.