Planleggingsdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2019/2020

13. og 14. august (2019)

29. november (2019)

9. mars 2020

8. juni (2020)

Forberedelse skolestart  2020: 26. mai til fredag 29. mai.

Høst 2020

Torsdag 13. august, fredag 1. august og 23. november

Vår 2021

fredag 19. mars og fredag 11.juni