Friluftsliv for alle :)

Friluftslivet i barnehagen er tuftet på barnehagens verdier, i bunnen ligger erfaring, stabilt personale, god dialog med foreldre, planlegging og evaluering av prosjektet og en del smidighet i hverdagen.

 Vi har anskaffet oss utsyr og har utviklet kompetanse og rutiner som gjør det enkelt, trygt og hyggelig å bruke skog og mark i hverdagen.

 

Vi har tro på at det beste for barnet er et variert og utfordrende miljø som vi finner i naturen. Derfor har vi tatt et bevisst valg på at vi ønsker minimalt med lekeapparater inne på barnehagens område.

 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Derfor setter vi fokus på å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn.