Åpningstider

Barnehagen åpener 06.45 og stenger 16.30 ( ved behov klokken 06.30 skal dette meldes inn 2 dager før)

Alle barn skal være hentet 16.30, hvis henting skjer etter 16.30  vill dere få en bot på 250,-

Barnehagen har stengt i jula og påska. I tilegg skal barna ha 3 uker sammenhengende ferie.

Barna trenger flere sett med klær, da vi er masse ute. 

Barnehagen er foreldredrevet og foreldre må delta på dugnad og andre arrangementer.

Barna deltar på jakt og innhøsting :)