Styret

Vi er en foreldredrevet barnehage: det vil si at det er foreldre som er drivere av barnehagen.

Styret 2018/2019

Styretsleder : Johan Saugestad

Styremedlem : Lise M Riibe

Styremedlem: Silje Engstad 

Styremeldem- ansatterepresentant : Line M Fornes 

Styremedlem - eier av bygg : Rolf Lian 

Styemedlem - daglig leder . Kine Lysberg Lund