Styret

Vi er en foreldredrevet barnehage: det vil si at det er foreldre som er drivere av barnehagen. Har dere saker som ønskes tatt opp, send til styrets leder.

Styret 2019/2020

Styretsleder : Johan Saugestad

Styremedlem : Lise M Riibe

Styremedlem: Silje Engstad 

Styremeldem- ansatterepresentant : Hilde Kristin Urstad 

Styremedlem - eier av bygg : Rolf Lian 

Styemedlem - daglig leder . Kine Lysberg Lund