Turplassene vi bruker :)

Vi har mange flotte turområder vi bruker ukentlig. Gamma Gapahuken Eventyrskogen Fjøset

I september skjedde det store forandringer i eventyrskogen. Barnehagen og foreldre har jobbet godt sammen for å skape gode turplasser for barna våre. En ny oppsatt gapahuk, bord og benker er på plass :) 

For å trekke pedagogikken ute, må vi systematisk fornye oss. Dette er en prosess som tar tid, men for et resultat vi får :)

Gleder oss til fortsettelsen.