Gammelstua friluftsbarnehage SA

EN GOD START PÅ LIVET  

Gammelstua friluftsbarnehage er AKKURAT PASSE – liten nok til at du blir kjent med alle – stor nok til å kunne få mange allsidige venner og varierte opplevelser. 
 
 
Som BARN i Gammelstua friluftsbarnehage får du: 

 • et smil hver morgen. 

 • møte omsorgsfulle og trygge voksne. 

 • møte voksne som ser akkurat deg, med dine behov og forutsetninger. 

 • oppleve livsglede og mestringsfølelse. 

 • oppleve glede og humor i hverdagen. 

 • være mye ute hele året. 

 • turer i nærmiljøet, skog og mark både sommer som vinter. 

 
Som FORELDRE i Gammelstua friluftsbarnehage får du en barnehage som: 

 • gir deg en trygghetsfølelse når du leverer om morgenen. 

 • gir deg nært og åpent samarbeid med tett oppfølging av ditt barn i hverdagen. 

 • gir og forventer god informasjonsflyt. 

 • gir deg muligheten til å påvirke hverdagen til ditt barn. 

 • har barnehagelærer utdannelse i alle leder stillinger og godt kvalifiserte pedagogiske medarbeidere og kvalifiserte assistenter/fagarbeidere.  

 

 

Som MEDARBEIDER i Gammelstua friluftsbarnehage får du en arbeidsplass som: 

 • setter positivt arbeidsmiljø på dagsorden. 

 • ivaretar akkurat deg der du er, og gir deg muligheten for videreutvikling. 

 • jobber aktivt for å fremme hver enkelt arbeidstaker og fellesskapet. 

 • aktivt bruker veiledning for å få frem alles ressurser og kunnskap. 

 

VI BRYR OSS OM