Felles innsats for inkludering

I barnehagen skal barna være del av et trygt felleskap. I Gammelstua jobber vi aktivt med inkludering, vennskap og bry oss om hverandre. Vi skal se alle barn både som ansatt og som foreldre. Det er slik vi blir en inkluderende barnehage.

I et VI-fellesskap i barnehagen vil engasjerte og kjærlige voksne sammen med gode oppfølgingsrutiner, tydelige strukturer, ledelse og forventninger føre til at de som opplever seg utenfor, raskt blir invitert inn og inkludert.Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder