Fjøset vårt

Vår nærmeste nabo er Reina samdrift, i fjøset som barna kaller "vårt fjøs" er vi titt og ofte :) Når barna får bestemme turmål, havner vi ofte i fjøset!