Planleggingsdager 2018/2019

13. og 14. august 2018 (mandag og tirsdag)
30. november 2018 (fredag)
23. april 2019 (tirsdag)
24. mai 2019 (fredag)